BEHANDELING

Therapie

Ik werk binnen de basis ggz, dat betekent dat ik hulp bied aan mensen, vanaf 18 jaar, met lichte tot matige psychische klachten. Hierbij kun je denken traumagerelateerde klachten en angst- of stemmingsproblematiek.

Mijn specialisme ligt bij trauma. Dit kan gaan om het verwerken van traumatische ervaringen en/of het (weer) kunnen leiden van een leven ondanks (of dankzij) de traumatische ervaring(en).

Image

Traumabehandeling

Als mensen één of meerdere bedreigende gebeurtenissen meemaken, of daar getuige van zijn geweest, dan kan het zijn dat ze hierdoor een psychisch trauma oplopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ongeluk, (huiselijk) geweld, seksueel misbruik of oorlog.

Psychisch trauma betekent dat een traumatische ervaring niet goed verwerkt is en mensen een posttraumatische stressstoornis [PTSS] hebben ontwikkeld. Als mensen PTSS hebben, kunnen er allerlei problemen ontstaan in de omgang met zichzelf en mensen om zich heen. Kenmerkend voor PTSS is dat mensen de traumatische gebeurtenis herbeleven. Mensen zien, ruiken, horen, voelen of proeven steeds weer wat ze tijdens het meemaken van de gebeurtenis ook hebben ervaren. Dit kan zijn in de vorm van nachtmerries, maar het kan ook overdag gebeuren in de vorm van flashbacks of herbelevingen. Het lichaam reageert iedere keer met veel spanning op een herbeleving. Het lichaam bereid zich als het ware voor om te overleven door zich te beschermen tegen het mogelijke gevaar, terwijl dit gevaar er bij een herleving al niet meer is.

Andere belangrijke kenmerken kunnen zijn prikkelbaarheid, gevoelens van schaamte, schuld en/of woede, schrikachtigheid, lichamelijke klachten, concentratieproblemen, dromerig/afwezig gedrag, vergeetachtigheid en alert zijn.

Er zijn verschillende vormen van behandeling die kunnen helpen in de verwerking. Ik werk met Eye Movement Desensitization and Reprocessing [EMDR], (Imaginaire) exposuretherapie en Narratieve Exposure Therapie [NET]. Mochten we na de intakefase overeenkomen dat een traumabehandeling jou kan helpen, zullen we samen onderzoeken welke van voorgenoemde vormen van behandeling het beste past bij jou.

Buiten

De behandelingen doe ik het liefst zo veel mogelijk buiten. De combinatie van buitenlucht, natuur, beweging en therapie werkt goed bij de weg naar een betere (psychische) gezondheid. Ik kan er nog meer over uitleggen, maar het is iets om te gaan ervaren. De werkwijze is zo dat het eerste gesprek op de praktijk zal zijn en bij de start van de behandeling kunnen we naar buiten. Dit kan bijvoorbeeld in het buitengebied van Hengevelde, of op het landgoed Twickel.

Uiteraard is het ook mogelijk om behandeling binnen op de praktijk te volgen, of om een combinatie te maken van binnen en buiten.

Image
Image

Samen

Bij samen gaat het op de eerste plaats over de samenwerking tussen jou en mij. Samen onderzoeken we wat maakt dat het op het moment minder goed met je gaat en waar je graag hulp bij zou willen. We maken vervolgens samen een behandelplan bij jouw weg naar herstel. Daarbij kunnen we ook onderzoeken of en welke mensen uit jouw omgeving jou hierin kunnen steunen.

Bij samen denk ik ook aan “holistisch” werken en daarmee bedoel ik dat we in de behandeling aandacht hebben voor het fysieke, emotionele en mentale welbevinden. Waar het nodig en zinvol is, kunnen we samenwerken met andere zorgprofessionals en organisaties.

Het kan zijn dat op een bepaald moment in het traject wordt doorverwezen naar een andere zorgprofessional of organisatie, mochten we tot de conclusie komen dat zij je beter kunnen helpen.

Psychologiepraktijk Berg

Goorsestraat 10
7496 AD Hengevelde

T 06 - 17 87 56 43
M info@ppberg.nl
KVK 87305518
BIG 69926615525