INFORMATIE

Investering

Behandeling vanuit de generalistische basis GGZ wordt normaal gesproken vergoed vanuit het basispakket. Binnen mijn praktijk heb ik ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. 

Dit kan betekenen dat je voor behandeling naast het eigen risico, een eigen bijdrage moet investeren. Voor 2024 is het eigen risico vastgesteld op  €385,-. Bij een restitutiepolis wordt de behandeling meestal helemaal vergoed.  Let wel, per 1 januari 2024 verdwijnen er een aantal restitutiepolissen of worden deze omgezet in zogeheten combipolissen.

Bij een naturalispolis wordt tussen de 60 en 100% vergoed. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een rekening van mij ontvangt van de behandelsessies. Je betaalt deze aan mij en kunt deze vervolgens zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Het advies is om voor de start van behandeling navraag te doen bij je zorgverzekeraar over de vergoeding van de behandeling.

Tarieven

De tarieven voor de generalistische basis ggz worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit [NZa]. De tarieven zijn per sessie en zijn afhankelijk van de duur van de sessie. Alle indirecte tijd voor bijvoorbeeld het uitwerken van de intake of het rapporteren over de behandeling, wordt niet in rekening gebracht.

2024

  • Intake: €183,44 - €274,01 (60 - 90 minuten)
  • Behandelsessie 45 minuten: €135,89
  • Behandelsessie 60 minuten: €161,46
  • Behandelsessie 75 minuten: €198,72

Het tarief voor niet-basispakketzorg consult: Behandelsessie 60 minuten €131,82.

Image

Wachtlijsten

Vanwege zwangerschapsverlof per 19 augustus 2024 is er een aanmeldstop.

Mocht er een indicatie zijn voor een kortdurende (trauma)behandeling, dan kunnen u en/of uw huisarts altijd contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kunt je altijd contact opnemen met mij, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan kosteloos worden afgezegd, mocht je onverhoopt (met een legitieme reden) niet kunnen. Dit kan 48 uur van de voren, dan heb ik nog ruimte om een andere afspraak in te plannen. Dit kan per mail of per telefoon. Bij het niet verschijnen of te laat afmelden, delen we de kosten van de gemiste afspraak. Je krijgt dan een rekening van €65,-. Deze kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Privacy

Vanzelfsprekend is jouw privacy belangrijk. Het is goed om te weten dat ik als GZ-psycholoog beroepsgeheim heb, wat betekent dat wat we bespreken in de sessies vertrouwelijk is. Aan het begin en bij het afsluiten van de behandeling informeer ik de huisarts middels een brief, mits je daar geen bezwaar tegen hebt. Het kan voorkomen dat het tijdens de behandeling nodig is om met derden, zoals de huisarts, te overleggen. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming, mondeling en via een toestemmingsformulier.

Zie het volgende bestand voor verdere informatie over het privacybeleid van psychologiepraktijk Berg

Kwaliteitsstatuut

Net als andere vrijgevestigde GGZ aanbieders, ben ik voor de praktijk wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. In dit statuut staat beschreven op welke manier de praktijk er zorg voordraagt dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Via de volgende link vind je het kwaliteitsstatuut.

Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan bespreek ik die graag eerst met jou. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsverenging LVVP.

Image

Psychologiepraktijk Berg

Goorsestraat 10
7496 AD Hengevelde

T 06 - 17 87 56 43
M info@ppberg.nl
KVK 87305518
BIG 69926615525